Danışmanlık Hizmetleri

Güvenlik hizmetini kalitesi personelin dikkatli araştırılarak seçilmesi ve eğitimine bağlıdır. Personel seçimi, eğitimi ve denetimi bir bütün olarak şirket prensipleri doğrultusunda koordine edilerek, adaylar teorik ve pratik eğitimden geçirilmektedir.  Bütün personelin ilk eğitim programını tamamladıktan sonra, her türlü kritik durumda bilinçli ve profesyonelce davranmalarını sağlamaktadır.

Proje risk analizi
Risk analizine göre kadro belirlenmesi
Güvenlik görevlisi seçimi
Görev başı eğitimi
Güvenlik teçhizatı seçimi
Risk analizine göre elektronik ekipmanlarının belirlenmesi
Kullanılan makine ve ekipman eğitimi
Planlı ve ani denetim

Personel Seçimi ve Eğitimi

Güvenlik hizmetini kalitesi personelin dikkatli araştırılarak seçilmesi ve eğitimine bağlıdır. Personel seçimi, eğitimi ve denetimi bir bütün olarak şirket prensipleri doğrultusunda koordine edilerek, adaylar teorik ve pratik eğitimden geçirilmektedir.  Bütün personelin ilk eğitim programını tamamladıktan sonra, her türlü kritik durumda bilinçli ve profesyonelce davranmalarını sağlamaktadır.

Yaşadığımız hızlı gelişen teknoloji ortamında personelimiz en son teknolojiye sahip olan güvenlik sistemlerini kullanmak için ayrıca Elektronik ve Güvenlik Sistemleri ile ilgili eğitime tabi tutulmaktadır. Rumeli Koruma ve  Güvenlik Firması her durumda, güvenlik hizmetini istenilen seviyede sağlayacak, moral-motivasyona sahip, kapasiteli, sorumluluk sahibi  personeller ile  sağlamaktadır.

Eğitim Birimimiz.

Rumeli Koruma ve Güvenlik ; gerek Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti verdiği kendi projelerinde görevlendirilmek gerekse yer aldığı özel güvenlik sektörüne 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen vasıflara sahip Özel Güvenlik Görevlileri yetiştirmek ve bu kişilerin Özel Güvenlik vasıflarını devam ettirebilmelerini sağlamak üzere, Yerinde, Yetkin ve Etkin Ekip tarafından eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kadrolarımızın Eğitimleri;

√ Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları, √ Güvenlik Tedbirleri, √ Temel İlk Yardım, √ Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde
Müdehale Tarzı, √ Etkili İletişim √ Kalabalık Yönetimi, √ Kişi Koruma, √ Güvenlik Sistem ve Cihazları, √ Uyuşturucu Madde Bilgileri, √ Genel Kollukla İlişkiler, √ Silah Bilgisi ve Atış Eğitimleri, √ Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen müfredata uygun olarak, Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyan Uzman Öğreticilerimiz tarafından
verilmektedir.