Yardımcı Üretim İşçiliği ve İnsan Kaynakları

Yardımcı Üretim İşçiliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetlerini Ares Servis Grup firmamız tarafından bir çok Fabrika ve Sanayi Kuruluşlarında  paketleme, montaj , kontrol hizmetlerini Alt İşverenlik Mevzuatına uygun olarak  vermekteyiz .
Yardımcı Üretim İşletmeciliği Grubumuz değişik sektörlerde faaliyetlerini sürdürmekte olan sanayi kuruluşlarına sunduğu, yardımcı üretim işletmeciliği hizmeti ile daha ekonomik koşullarda geniş bir hizmet ağı oluşturmuştur. İşyerlerindeki üretim süreçleri ile ilgili olmakla beraber; doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl iş devam ettikçe, duyulan ihtiyaca cevap vermek amacı ile; depolama, kalite kontrol, paketleme, yükleme, boşaltma mekanik elektrik bakım gibi yardımcı işler de firmaya özel çözümler sunulmaktadır. Tekstil, metal, kozmetik ve plastik gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimiz ile işyerlerinde işletmenin ve işin gereği doğrultusunda uzmanlık gerektiren işlerdede faaliyet göstermekteyiz.

Teknik Bordrolama

Bordrolama işlemleri; artan ve azalan üretim ve hizmet talepleri esnasında şirketlerin ölçeklerine göre bazen ciddi maliyetler yaratan süreçleri optimize etmeyi, bazende mevcut iş gücünü doğru alanlarda optimum düzeyde kullanmayı engelleyen, mevzuat konusunda ciddi bir bilgi birikimi gerektiren kritik düzeydeki süreçleri içerir. Firmamız sahip olduğu uzman personel kadrosu ve hizmetin gerekliliğine ilişkin geliştirdiği teknolojik alt yapısı ve özel yazılımları ile müşterilerimizin bu konuda büyük bir departmana ihtiyacı olmaksızın teknik bordrolama ve ve benzeri süreçlerin oluşturduğu riskleri ve iş yükünü karşılamaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Şirketimiz sahip olduğu geniş egzersiz portföyü sayesinde, gerek yeni işe alım süreçlerinde gerekse mevcut personelin ihtiyaç duyduğu gelişim noktalarının tespit edilerek, değerlendirme ve geliştirme merkezi uygulamaları başta olmak üzere İK alanında firmaya özel çözümler sunmaktadır.

Profesyonel İşe Alım

Üst düzey seçme ve yerleştirme süreci şirketimizde DISC kişilik envarter testleri, mülakatlar ve referans kontrollerini içeren titiz bir süreci kapsar. Şirketimiz donanımlı ve konusunda  uzman kadrosu vasıtasıyla önce iş ortaklarını analiz ederek firma kültürünü belirler, firma kültürünü gözeterek ihtiyacı olan değişik sektör ve fonksiyonlardaki, üst düzey, orta kademe yönetim pozisyonları ile uzman ve giriş pozisyonlarındaki personel ihtiyacını sürekli güncellenen aday havuzu sayesinde en isabetli tercihlerle istenen sürede karşılar.

Ayrıca ihtiyaç doğduğunda toplu işe alımlarda kalıcı ve dönemsel personel temini hizmetleri de verilmektedir.